Skærmbillede-2019-04-02-kl.-09.27.35-1200x568.png

Besøg fra Arbejdstilsynet

november 15, 2018 0BusinessCompany

Arbejdstilsynet var den 17. august 2018 på besøg hos Servicefirmaet ABCare Danmark ApS, hvor de har foretog en vurdering af vores arbejdsmiljø.

Formålet med arbejdstilsynets besøg er at føre tilsyn med, om vi opfylder arbejdsmiljølovens krav.

Besøget resulterede i en grøn smiley. Den grønne smiley viser, at Servicefirmaet ABCare Danmark ApS ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet, og er dermed et signal til omverdenen om, at vi har orden på vores arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Det er deres mission at fremme et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø samt at forebygge nedslidning, sygefravær og udstødelse fra arbejdsmarkedet.

Regler for smiley ordningen

En virksomhed kan kun få en grøn smiley, hvis den har fået gennemgået sit væsentlige arbejdsmiljø. Det vil sige, at den enten er blevet screenet (før den 1. januar 2012) eller har haft et risikobaseret tilsyn (efter den 1. januar 2012).

Virksomheden får en grøn smiley, hvis Arbejdstilsynet har konstateret,

  • at virksomheden ikke overtræder arbejdsmiljøreglerne, eller
  • at virksomheden ikke længere har et udestående med Arbejdstilsynet.

Sammen med den grønne smiley offentliggøres en dato, der viser,

  • hvornår virksomheden er blevet screenet, har haft et risikobaseret tilsyn eller
  • hvornår virksomheden har afsluttet sit udestående med Arbejdstilsynet.  

Den grønne smiley har en udløbsdato. Det vil sige, at den bliver slukket efter 3 år.

Grønne smileyer, der er blevet tildelt fra den 1. april 2007 til den 31. december 2011, bliver slukket fem år efter det tilsyn, der udløste smileyen.

Der påbegyndes en ny treårsperiode efter hvert risikobaseret tilsyn.

Hvornår kan den grønne smiley blive fjernet?

Den grønne smiley bliver fjernet fra Arbejdstilsynets hjemmeside, hvis virksomheden får påbud om forhold, der udløser en gul eller en rød smiley. Det vil sige, hvis virksomheden får et forbud, et strakspåbud, et rådgivningspåbud, et påbud med frist eller afgørelsen ‘overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen’ (tidligere kaldet afgørelse uden påbud).

Hvornår får virksomheden den grønne smiley igen?

Virksomheden får den grønne smiley igen, når der er gennemført et nyt risikobaseret tilsyn uden anmærkninger.

Virksomheder med en grøn smiley, som er udløbet eller ved at udløbe, og virksomheder, der ikke har en smiley, kan bestille et risikobaseret tilsyn hos Arbejdstilsynet. Tilsynet bliver gennemført senest 6 måneder efter, at Arbejdstilsynet har modtaget bestillingen.

Optimering af arbejdsmiljøet

Inddragelse af medarbejderne er en vital del til forbedring af arbejdsmiljøforholdene. De input vi får herfra, er i høj grad afgørende for, at vi undgår uheld med maskiner, kemi eller andre helbredsmæssige faktorer.

Vi er naturligvis glade for, at Arbejdstilsynet har tildelt os den grønne smiley, men vi har bestemt også gjort en indsats for at have styr på tingene. Når det er sagt, har vi ikke tænkt os at hvile på laurbærrene… en virksomhed vil i min optik altid være i gæld til medarbejderne når det kommer til arbejdsmiljøet!

Direktør, René Borg

Hvordan får virksomheden en kronesmiley på Arbejdstilsynets hjemmeside?

En virksomhed, som har et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat, kan få en kronesmiley på Arbejdstilsynets hjemmeside, når det certificeringsorgan, der har certificeret virksomheden, har orienteret Arbejdstilsynet om, at virksomheden ønsker at få en kronesmiley på Arbejdstilsynets hjemmeside.

 

Det vil være vores næste mål i Servicefirmaet ABCare Danmark ApS, at opnå et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat. 


Leave a Reply

Your email address will not be published.

Twitter

@ABCareDanmark - 6 år

ABCare Danmarks nye hjemmeside er nu i luften :)

Kontakt os

Ejby Industrivej 2
DK-2600 Glostrup
+45 4343 6323
info@abcaredanmark.dk