Miljø

Vi arbejder med udgangspunkt i et anerkendt miljøledelsessystem til fordel for os, vore kunder samt vor omverden…!MILJØ

SÅDAN SIKRER VI MILJØET


MILJØHÅNDBOG

Vi arbejder ud fra vores miljøhåndbog for at sikre en konstant reducering af miljøbelastning.MILJØHÅNDTERING

Vi prioriterer miljøskånsom kemi og metodik i samarbejde med vore leverandører.
PROCEDURER

Via grundig instruktion og uddannelse, vil vi skabe den nødvendige forståelse for miljøet hos vore medarbejdereARBEJDSPLADSER

Lovpligtig APV udarbejdes på alle arbejdspladser snarest muligt efter opstart og ajourføres hver andet årMILJØPOLITIK

Vi bruger kun miljøskånsom kemi som reducerer både vand- og kemiforbrug i væsentlig grad


MILJØFOKUS KOMMER GENNEM

VORE MEDARBEJDERE

Gennem grundig instruktion og uddannelse, vil vi tilvejebringe den nødvendige forståelse for miljøforhold hos vore medarbejdere, således at de inddrager miljøhensyn i deres daglige arbejde.


GRUNDLAGET FOR VORES

MILJØ

Fokus på miljø gennem

  • Personale
  • Styring
  • Kontrol

Vi tillægger arbejdsmiljø og sygdomsforebyggende foranstaltninger stor vægt, herunder eliminering af EGA (Ensidigt Gentaget Arbejde), bl.a. ved altid at indkøbe ergonomisk korrekte rengøringsremedier og uddanne medarbejderne i brugen af skånsomme bevægelser under arbejdets udførelse.

Vi prioriterer, at det miljømæssige engagement blandt alle medarbejdere i organisationen til stadighed skal styrkes gennem uddannelse og instruktion med særlig fokus på det globale miljø og arbejdsmiljø.

Vi er overbevist om, at det globale miljø er værd at værne om. Derfor har vi udarbejdet en ansvarlig og bæredygtig miljøpolitik, som ligger til grund for vort arbejde.

Miljøpolitikken beskriver således vores holdning til brug af kemi, maskiner, vand mv. samt de processer, som vi har implementeret for at reducere belastningen af miljøet. Grundlæggende betyder det, at vi altid vælger den mest miljøskånsomme kemi og metodik, når vi skal løse en rengøringsopgave. Til daglig rengøring anvendes således udelukkende Svanemærket kemi. Samtidig sikrer vi vore medarbejdere bedst muligt ved hjælp af moderne maskiner, som tager det tungeste slæb, f.eks. når gulvene skal vaskes.

Vi tillægger en ansvarlig holdning til det globale miljø afgørende vægt, hvilket betyder, at vi konstant analyserer vores eget arbejde i relation til miljøbelastningen. I samarbejde med vore leverandører udvælger vi således altid de mest miljøskånsomme rengøringsmidler og en metodik, som reducerer både vand- og kemiforbrug i væsentlig grad.

Vi anvender moderne teknologi i alle processer, hvor dette er muligt og prioriterer:
– Uddannelse af alle medarbejdere, som fremmer ansvarsfølelsen overfor globalt miljø og arbejdsmiljø.
– At minimere anvendelsen af papir, el og brændstof, bl.a. ved at tilrettelægge rationelle arbejdsgange.
– Gennem en vedvarende, daglig indsats samt intern uddannelse og instruktion at præge hele organisationen til at et ansvarsfuldt miljømæssigt engagement.

Dokumentation

  • Før
  • Under
  • Efter
Før

Miljøaspektet har stor betydning i vores daglige serviceudførelse og valg af leverandører. Som miljøansvarlig samarbejdspartner for vores kunder stiller vi naturligvis også miljøkrav til egne samarbejdspartnere. Vores største leverandører er Ecolab og SCA, der begge er anerkendte på miljøområdet.

Vores miljøindsats følger et regelsæt:
– Vi er et Svanemærket rengøringsselskab
– Vi leverer Svanemærket daglig rengøring
– Vi efterlever substitutionsprincippet, dvs. at vi altid benytter de mest
miljøvenlige midler og metoder til opgaven
– Vi sikrer tydelig dansk vejledning i dosering og brug
– Vi tester alle midler og metoder, før de bruges

Som Svanemærket rengøringsselskab skal vi opfylde 19 specifikke krav til miljø, kvalitet og etik.

Under

Vi har danske datablade til alle rengøringsmidler, og benytter altid doseringsanordning, så spild og overforbrug undgås.

Svanemærket er en omfattende godkendelse, der kræver dokumentation på,
– at vores rengøring opfylder de skrappeste miljøkrav
– at der er sikkerhed for gode medarbejderforhold
– at der er garanti for generel høj etik og ansvarlighed

Svanemærkningen baseres på opfyldelse af 19 omfattende krav, der er fastsat af Miljømærkning Danmark (Dansk Standard).

Kravene omfatter;
– Miljø (midler, kemikalier, dosering, transport, affald)
– Kvalitet (kvalitetsstyring, opfølgning, uddannelse, instruktion)
– Myndighed (orden i lønforhold, skat, moms, regnskab, forsikring)
– Etiske krav (medarbejderforhold, overenskomst, arbejdsmiljø)
– Kommunikation (ansvarlig markedsføring af miljøinformation)

Efter

Den løbende optimering sker i forhold til forskellige parametre, herunder tidsforbrug, besparelsesmuligheder, kvalitetssikkerhed, miljøhensyn, ergonomi osv.

Vi har, med baggrund i årtiers erfaring og et intenst fokus på kvalitet, udviklet egne koncepter, der hjælper os til hele tiden at forbedre vores løsning hos den enkelte kunde.

Blandt andet har vi vores eget 360 graders analyseværktøj og et helt unikt redskab, ’De 4 årstider’, der sikrer, at serviceydelserne hos den enkelte kunde optimeres i forhold til årstidernes forskellige behov.

Twitter

@ABCareDanmark - 6 år

ABCare Danmarks nye hjemmeside er nu i luften :)

Kontakt os

Ejby Industrivej 2
DK-2600 Glostrup
+45 4343 6323
info@abcaredanmark.dk