Samfundsansvar

Vi tager vores samfundsansvar alvorligt lige fra miljøpåvirkning til vores rekrutteringspolitik…!


SAMFUNDSANSVAR

ABCare Danmark ApS påtager sig naturligvis sit samfundsansvar og dette gør vi på flere måder.

Dels gennem vores holdning til miljøhensyn ved at anvende miljøvenlige rengøringsmidler, men også gennem vores rekrutteringspolitik. Vi samarbejder med Jobservice Danmark i projektet “Sammen om integration”, hvor vi gennem beskæftigelsesrettede integrationsaftaler, medvirker til at skabe synlighed om den vigtige opgave med at integrere flygtninge på det danske arbejdsmarked.

Læs mere på: www.jobservicedanmark.dk

sammenomintegration

Twitter

@ABCareDanmark - 6 år

ABCare Danmarks nye hjemmeside er nu i luften :)

Kontakt os

Ejby Industrivej 2
DK-2600 Glostrup
+45 4343 6323
info@abcaredanmark.dk